Sanne Kooistra
Secretaresse Kring de drie stromen
Contactpersoon voor onze kring.
Elly Sybrandy-Haringsma
Webmaster en Facebook
Voor op- en/of aanmerkingen, nieuwsberichten etc. kun je bij Elly terecht.