Friesland heeft 3 kringen en deze komen per 31-12-2024 te vervallen


Daarmee komt Kring De Drie Stromen te vervallen alsook deze website.

De verdere communicatie verloopt vanaf heden alleen nog via onze Facebookpagina

https://www.facebook.com/KNHSKringDeDrieStromen